Coaching voor hoogbegaafde jongeren


Pertalent is coaching voor jongeren die vastlopen binnen het (reguliere) onderwijs, zich niet gehoord voelen of het lastig vinden om zijn/haar talenten een plek te geven in het dagelijks leven. Hierbij kan gedacht worden aan het trainen van sociale, emotionele of leervaardigheden. 

 

 

Waarom pertalent coaching?

1. Zodat jij als persoon, met jouw hoogbegaafdheid, beter in je vel komt te zitten.

2. Zodat jij jouw ruimte beter kunt gaan innemen. 

3. Zodat jij leert om jouw talenten effectief in te zetten. 

 

"We look up at the same stars, and see such different things" 

Talent


(Hoog)begaafdheid is zeker een talent maar alleen talent is nooit genoeg.

 

Het moet gevoed en aangesproken worden om benut te kunnen worden.

  

In een schoolsysteem kan talent zich nog wel eens verstoppen.

 

 

Onderpresteren


Een resultaat, geen aandoening!

 

Wat veelal gebeurt bij hoogbegaafde jongeren, is dat er niet genoeg, of verkeerde, uitdaging geboden wordt.

 

Het talent van een individu wordt niet gezien door, of niet getoond aan, de omgeving.

 

In plaats van talent wordt er een onvermogen waargenomen dat zich kan ontwikkelen tot een blokkade t.a.v. prestatie. 

 Z. de Visser

info@pertalent.nl

T: 06-38630244